toepassing

VAPOR RECOVERY UNIT

 
De term "Vapour Recovery Unit" (VRU) verwijst naar een overkoepelende term voor technologieën die worden gebruikt om vluchtige organische stofdampen (VOS) terug te winnen. VRU's worden met name ingezet voor het terugwinnen van koolwaterstoffen uit opslag- en transportsystemen van (licht) ontvlambare producten in de olie- en gasindustrie.


De meest gangbare technieken omvatten:

  1. Absorptie van de damp in een absorptievloeistof, zoals water of glycol.
  2. Adsorptie van de damp door vaste materialen zoals actieve kool of zeolieten.
  3. Door de gasstroom te koelen, condenseert de damp, waarna deze als vloeistof kan worden afgescheiden.
  4. Het afscheiden van de damp door middel van een combinatie van systemen om een hoger rendement te bereiken.

TEAM ASPATEC

Draag jij net als ons een steentje bij aan een beter milieu? Bij Aspatec Holland werken we elke dag hard om dit te realiseren.

Neem contact met ons op en vraag hoe jij met jouw bedrijf kan bijdragen!