markt

FOODSECTOR


Veel voedselproductiebedrijven worden geconfronteerd met geur- en emissie-uitstoot. Om te voldoen aan strenge milieunormen is een efficiënt filtersysteem essentieel. Aspatec Holland beschikt over diverse systemen die deze geuren en emissies effectief neutraliseren.

Hierdoor wordt niet alleen het klimaat binnen de productiefaciliteit verbeterd, maar profiteert ook de leefomgeving buiten de faciliteit van schonere lucht.

Onze experts bij Aspatec Holland hebben zich gespecialiseerd in emissiebeheersing voor de voedselindustrie. Wij bieden totaaloplossingen en garanderen dat jouw faciliteit voldoet aan strenge milieueisen en het benodigde periodieke onderhoud ontvangt.