markt

AUTO WASSTRATEN


Aspatec Holland heeft haar kennis toegespitst om autowasstraten milieuvriendelijker te maken. Door het zuiveren van waswater voor hergebruik. Dit heeft een aantal voordelen: Water kan worden hergebruikt door het te zuiveren van o.a. shampoo, het behandelen van slib en minder corrosie aan leidingen.

Het is mogelijk om het zuiveringsproces te herhalen en kosten nog verder te drukken. Schoon water verbruikt minder aan producten en is ook te lozen op het oppervlaktewater. Hierdoor bespaar je kosten en produceer je minder afval.