markt

AUTO WASSTRATEN


Aspatec Holland heeft haar expertise gericht op het verduurzamen van autowasstraten door het zuiveren van waswater voor hergebruik. Dit biedt verschillende voordelen, zoals het hergebruiken van water na zuivering van onder andere shampoo, het behandelen van slib en het verminderen van corrosie aan leidingen.

Het zuiveringsproces kan herhaald worden, wat de kosten verder verlaagt. Schoon water verbruikt minder producten en kan veilig geloosd worden op het oppervlaktewater. Hierdoor worden kosten bespaard en wordt de hoeveelheid afval verminderd.