over ons

ASPATEC AIR & WATER FILTRATION

Het einde van jouw bedrijfsproces is ons beginpunt.


Minimale uitstoot, vervuiling en belasting van het milieu is onze missie.

Het optimaliseren van jouw processen begint bij Aspatec Holland. Onze missie is gericht op het minimaliseren van uitstoot, vervuiling en milieubelasting. Bij Aspatec Holland zijn we ons ten zeerste bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het milieu zo min mogelijk te belasten. Al onze adviezen, producten en diensten zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan de meest rigoureuze zuiveringseisen die aan bedrijven worden gesteld.

In het licht van toenemende klimaatverandering legt de overheid steeds strengere maatregelen op aan bedrijven. Aspatec Holland blijft voortdurend bezig met innovatie van processen en verbetering van de kwaliteit van onze producten om te voldoen aan deze gestelde eisen.

Onze conclusie is dan ook helder: een schoner eindproduct resulteert in minder belasting voor de omgeving en het milieu. Jouw bedrijfsvoordeel vertaalt zich in kostenvermindering door een verminderd aantal vervuilingseenheden. Dit leidt tot 100% winst voor alle betrokken partijen. Wij zijn toegewijd aan het leveren van duurzame oplossingen die niet alleen voldoen aan de huidige normen, maar ook bijdragen aan een schonere en verantwoordelijke toekomst voor onze samenleving.


ONZE WERKWIJZE

Aspatec Holland streeft naar het leveren van producten, diensten en service van de hoogste kwaliteit aan al onze gewaardeerde klanten. Wij hechten evenveel belang aan de individuele klant die periodiek één zak filtermateriaal afneemt als aan de klant die vertrouwt op onze uitgebreide service en logistieke ondersteuning.

Met een voortdurende focus op de toekomst streven wij ernaar onze processen voortdurend te verbeteren en te innoveren. Onze benadering is niet alleen gericht op de tevredenheid van onze klanten, maar illustreert tevens onze ambitie om bij te dragen aan een betere wereld. Dit vormt de essentie van de service die Aspatec Holland biedt aan haar klanten, met het oog op een duurzaam milieu.

Wist je dat?

Aspatec Holland…


  • Zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle benodigde metingen voor een nauwkeurige installatie van het juiste filtersysteem
  • Beschikt over geavanceerde onderzoeks- en testfaciliteiten voor het autonoom analyseren van monsters uit uw afvalstroom
  • Service en periodiek onderhoud aan filtersystemen in eigen beheer uitvoert
  • Een volledig wagenpark tot haar beschikking heeft om filtersystemen op industrieel formaat autonoom te onderhouden