toepassing

GEUR EN EMISSIE BESTRIJDING

 
In onze productieprocessen hebben we te maken met een bijproduct geurende gassen die vrijkomen. Deze geuren kunnen een binnenklimaat verstoren en moeten daarom worden afgezogen om werknemers te beschermen. Deze zelfde geurgassen kan de luchtkwaliteit in de leefomgeving verstoren. Om deze geurgassen te neutraliseren wordt gebruik gemaakt van emissie filtermedia om geuren te neutraliseren.

Aspatec Holland levert gestandaardiseerde en maatwerk oplossingen in de vorm van koolstoffilters, chemische filters en emissiedampfilters in om de geurende componenten te filteren en de lucht te zuiveren. Welk type filtermedium wordt ingezet is afhankelijk van de emissie die moet worden afgevangen en de specifieke bedrijfssituatie.

TEAM ASPATEC

Draag jij net als ons een steentje bij aan een beter milieu? Bij Aspatec Holland werken we elke dag hard om dit te realiseren.

Neem contact met ons op en vraag hoe jij met jouw bedrijf kan bijdragen!