service

RETOURNAME EN VERWERKING FILTERMEDIA


Alle filtermedia van Aspatec Holland heeft een levensduur. Deze levensduur is gecalculeerd op basis van de vooraf vastgestelde emissie soort en hoeveelheid.

Wanneer een filter is uitgewerkt, dan zijn de materialen niet langer instaat om verbinden aan te gaan. Het is dan tijd om over te gaan tot vervanging.

Uitgewerkte filters kunnen bij Aspatec Holland worden aangeboden. Het filter wordt dan gerecycled of gereed gemaakt voor hergebruikt. Aspatec streeft ernaar om zo milieubewust te werken en geen materialen te verspillen die kunnen worden hergebruikt.