markt

BIOGAS INSTALLATIES


Biogas is een duurzame energiebron die wordt gewonnen uit diverse afvalproducten, zoals huisvuil en veehouderijafval, door middel van vergisting. Het hoofddoel is de winning van methaangas, maar dit proces kan ook ongewenste gassen genereren die zorgen voor corrosie en verontreiniging van het beoogde product. Om deze reden is het essentieel om deze gassen te neutraliseren met behulp van actieve koolfiltermedia.

Aspatec Holland is de aangewezen gesprekspartner om alle mogelijke toepassingen te bespreken. Wij begrijpen de voordelen van het transformeren van een afvalbron naar een kostenbesparende oplossing. Onze partners beschikken over de kennis en ervaring om installaties te ontwerpen en te onderhouden, waarbij Aspatec holland het onderhoudsprogramma volledig voor haar rekening neemt, waardoor we kunnen bijdragen aan een efficiënte en duurzame biogasproductie.