toepassing

BESCHERMING CULTUREEL ERFGOED

 
Aspatec Holland biedt een uitgebreid filterpakket dat voldoet aan de luchtzuiverheidsklasse Delta 1, een classificatie die specifiek is ontworpen voor toepassing in musea, bibliotheken en rijksarchieven. Het Deltaplan, ontwikkeld door het ministerie van VROM en de Rijksgebouwendienst, is opgezet ter bevordering van cultuurbehoud en als richtlijn voor de bouw en inrichting van archiefruimten en -bewaarplaatsen.

Om de gewenste zuivere luchtkwaliteit te bereiken, maakt ons luchtzuiveringssysteem gebruik van een 4-traps filtersysteem dat zich richt op schimmels, zure gassen en fijne stofdeeltjes. Het Aspatec


Holland luchtzuiveringssysteem bestaat uit de volgende opbouw:

  • Elektropotentiaalfilter EU9 voor het afvangen van schimmels en sporen
  • Chemisch filter voor het afvangen van schadelijke gassen

Aspatec Holland filter media type:

  • Odoroxidizer en OdorCarbon filtermedia
  • Fijnstoffilter EU9 voor het afvangen van stofdeeltjes

Wij staan garant voor het behalen van de Delta 1-norm met ons volledige 4-traps filtersysteem, waarmee we hoogwaardige luchtkwaliteit waarborgen in overeenstemming met de geldende richtlijnen voor cultuurbehoud en archiefruimten.

TEAM ASPATEC

Draag jij net als ons een steentje bij aan een beter milieu? Bij Aspatec Holland werken we elke dag hard om dit te realiseren.

Neem contact met ons op en vraag hoe jij met jouw bedrijf kan bijdragen!