toepassing

DAMPRETOUR

 
Tijdens het tanken van vluchtige stoffen (benzines) komen benzinedampen vrij door de verdringing van dampen door vloeistoffen. ... Vervolgens wordt tijdens het vullen van de ondergrondse tanks de damp, wederom door verdringing door vloeistoffen teruggevoerd in de tankauto, dit proces wordt dampretour fase I genoemd.

Bij tankstations zijn ter voorkoming van luchtverontreiniging, dampretoursystemen verplicht. Een dampretoursysteem heeft als doel de uitstoot van dampen te verminderen.

Dampretourstage II vermindert de uitstoot van dampen tijdens het tanken van voertuigen. Tijdens het tanken ontsnapt benzinedamp uit de brandstoftank van een voertuig. De dampretour stage II is een voorziening bij het vulpistool. Hierdoor wordt de ontwijkende damp van de tank van het voertuig teruggevoerd in de ondergrondse opslagtank van het tankstation.

TEAM ASPATEC

Draag jij net als ons een steentje bij aan een beter milieu? Bij Aspatec Holland werken we elke dag hard om dit te realiseren.

Neem contact met ons op en vraag hoe jij met jouw bedrijf kan bijdragen!