toepassing

DAMPRETOUR

 
Tijdens het tanken van vluchtige stoffen, zoals benzine, komen benzinedampen vrij als gevolg van de verdringing van dampen door vloeistoffen. Tijdens het vullen van ondergrondse tanks worden deze dampen vervolgens door verdringing door vloeistoffen teruggevoerd in de tankauto, wat bekend staat als de dampretour fase I.


In overeenstemming met voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging zijn dampretoursystemen verplicht bij tankstations. Het primaire doel van een dampretoursysteem is het verminderen van de uitstoot van dampen.

Dampretour fase II is gericht op het verminderen van de dampuitstoot tijdens het tanken van voertuigen. Tijdens dit proces ontsnappen benzinedampen uit de brandstoftank van het voertuig. De dampretour fase II omvat een voorziening bij het vulpistool, waardoor de vrijkomende dampen van de tank van het voertuig worden teruggeleid naar de ondergrondse opslagtank van het tankstation.

TEAM ASPATEC

Draag jij net als ons een steentje bij aan een beter milieu? Bij Aspatec Holland werken we elke dag hard om dit te realiseren.

Neem contact met ons op en vraag hoe jij met jouw bedrijf kan bijdragen!