markt

AFVAL EN VUIL VERWERKING


Bij vuilverwerking komen verschillende geur- en emissiedampen vrij gedurende het verwerkingsproces. Aspatec Holland is in staat om alle benodigde installaties voor het volledige proces te ontwerpen, bouwen, onderhouden en monitoren. Op deze manier garanderen wij een volledig operationele installatie zonder enige emissie-uitstoot of klachten over geuroverlast.

Een installatie met meerdere filtersystemen vereist regelmatig onderhoud. Filtermedia moeten periodiek worden vervangen en de emissie-uitstoot moet continu worden gemeten

Aspatec Holland beschikt over een eigen onderhoudsdienst met de vereiste expertise om alle werkzaamheden uit te voeren, inclusief het terugnemen van gebruikte filters. De ingenomen filters worden behandeld en gerecycled voor hergebruik.