service

MONSTERAFNAMEN EN MEDIA ANALYSES


Filtermedia vereisen periodiek onderhoud, en incidenteel kunnen metingen noodzakelijk zijn. De eigen monsternamedienst van Aspatec Holland is volledig toegerust om zorgvuldig alle metingen en monsternames uit te voeren. Onze gespecialiseerde experts voeren onafhankelijk alle monsters en metingen uit.

Na afronding van de metingen wordt een uitgebreid rapport opgesteld, waarin de bevindingen helder worden weergegeven.

Aspatec Holland is in staat om op basis van deze bevindingen een doeltreffend plan van aanpak te formuleren, inclusief een advies over de meest geschikte filtermedia. Daarnaast zal een voorstel voor onderhoud en een schema voor de vervanging van filtermedia worden gepresenteerd. Onze turn-key aanpak biedt een alomvattend advies dat uw werkproces optimaliseert en volledig ontzorgt.