service

MONSTERNAMEN EN MEDIA ANALYSES


Filtermedia zijn onderhevig aan periodiek onderhoud, het kan ook voorkomen dat incidenteel metingen moeten worden verricht. De eigen monsternamedienst van Aspatec Holland is volledig uitgerust om alle metingen en monstername uit te voeren.

Alle monsters en metingen worden zelfstandig door Aspatec Holland in het eigen laboratorium uit gevoerd. Na de metingen wordt een rapport verzonden met daar in de bevindingen.

Aspatec Holland is instaat om aan de hand van de bevindingen een plan van aanpak op te stellen met een advies over de mogelijk in te zetten filtermedia. Naast filtermedia zal er ook een voorstel worden geven voor onderhoud en schema voor vervanging van de filtermedia worden opgesteld. Je ontvangt een turnkey advies dat jouw werkproces ontzorgt.