Gouda weer frisse lucht

Aspatec gaf Gouda weer frisse lucht

 

Meer lezen

rsz_wagenpark001

Voor meer informatie kun u altijd bij ons langs komenAfspraak maken

Uit onderzoek van het bedrijf bleek dat de lozing van een persleiding van het gemaal een drukverschil veroorzaakte, met als gevolg een te hoge uitstoot van waterstofsulfide (H2S) – de stank die door omwonenden werd waargenomen. In de besloten ruimte van het gemaal betrof de uitstoot 10-20 PPM, ver boven de toegestane grenswaarde van 1,6 PPM.

In hoge concentraties kan H2S problemen opleveren voor de volksgezondheid. In het ergste geval kan iemand al binnen enkele seconden bewusteloos raken, omdat een hoge concentratie waterstofsulfide de ademhaling onderdrukt. In hetzelfde jaar dat het probleem in Gouda opspeelde, waren in het Friese dorpje Makkinga drie boeren om het leven gekomen vanwege een te hoog gehalte H2S in een silo. Er stond in Gouda dus iets op het spel.

Innovatief

De oorzaak mocht dan bekend zijn, een oplossing was er nog niet. Dit tot toenemende frustratie van buurtbewoners. “Het probleem werd politiek zeer beladen,” blikt Arjen Couturier terug, werkvoorbereider bij Cyclus.

Naarstig op zoek naar een oplossing voor dit stinkende vraagstuk, kwam Cyclus terecht bij Aspatec Holland BV. Dit bedrijf uit Alphen aan den Rijn ontwikkelt en produceert innovatieve en hoogwaardige installaties voor lucht- en waterzuivering.

“We hebben Aspatec verzocht niets aan het gemaal te veranderen,” vertelt Couturier. “De oplossing moest correctief zijn, niet preventief.”

 

Groene buurt

Mauricio Cisterna, bedrijfsleider van Aspatec, zag het als een uitdagende opdracht. “Een vieze buitenlucht stinkt niet alleen, het is ook slecht voor de gezondheid. De buurtbewoners waren het gewoon zat. Het mooie aan werken voor Aspatec is dat we mensen weer blij kunnen maken en tegelijkertijd bijdragen aan een frisse, groene leefomgeving.”

Na uitvoerig onderzoek bij het Goudse rioolgemaal kwam Aspatec tot de conclusie dat toepassing van ionisatie de beste oplossing zou zijn. Ionisatie is een natuurkundig proces waarin ongeladen atomen worden omgezet in geladen atomen.

Toen de voorgestelde oplossing eenmaal door Cyclus was goedgekeurd, kon Aspatec snel schakelen. Gekozen was voor de inzet van twee vooruitstrevende, door Aspatec ontworpen luchtzuiveringstechnieken: PlasmaTec en OdorOxidizer. Binnen een tijdsbestek van enkele dagen was de klus – en daarmee ook de lucht – geklaard.

Eindelijk weer buiten

Couturier: “De oplossing van Aspatec kwam precies overeen met onze wensen. Ook zijn wij zeer te spreken over de communicatie vanuit Aspatec en de snelheid waarmee de installatie kon worden geleverd.”

Sinds de installatie van Aspatec is geplaatst zijn de klachten over stankoverlast verdwenen. Omwonenden kunnen eindelijk weer buiten een ‘bakkie doen’, met de buren kletsen en de hond uitlaten zonder hun neus dicht te moeten knijpen of te vrezen voor hun gezondheid.

Cyclus is zeer te spreken over de door Aspatec geboden diensten. Couturier: “Mocht er zich in de toekomst onverhoopt weer een situatie voordoen met stankoverlast, dan schakelen wij Aspatec zeker weer in.”